Tiiviysmittaus ja lämpökameratutkimus

Tiiviysmittaus

Tiiviysmittaus, tai rakennuksen ilmanpitävyyden testaus, on prosessi, jossa rakennuksen ilmavuoto mitataan. Tämä mittaus auttaa arvioimaan, kuinka paljon ilmaa vuotaa rakennuksen ulkovaipan läpi tai muiden rakenteiden, kuten ikkunoiden ja ovien liitosten kautta. Tämä ilmavuoto voi aiheuttaa useita ongelmia, kuten lämpöhävikkiä, vedon tunnetta, kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia.

Ennen mittauksen aloittamista rakennus tiivistetään niin hyvin kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa, että ikkunat ja ovet suljetaan, ilmanvaihtojärjestelmä suljetaan, ja mahdolliset ilmavuodot tukitaan tilapäisesti.

Rakennuksen ulkovaipan yhteyteen asennetaan mittauslaitteita, kuten paineentasauslaite ja ilmavuodon mittauslaitteet.

Ilmanpaine rakennuksen sisällä ja ulkona vaihtelee useita kertoja mittauksen aikana. Tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset ilmavuodot eri painetiloissa.

Mittaukset suoritetaan eri painetiloissa, ja mittauslaitteet rekisteröivät, kuinka paljon ilmaa vuotaa rakennuksen läpi.

Mittausten perusteella voidaan laskea rakennuksen ilmanpitävyysluku, joka kuvastaa, kuinka hyvin rakennus on tiivistetty. Tulosten perusteella voidaan myös havaita ja paikantaa mahdolliset ilmavuodot.

Yksi suurimmista eduista on energiansäästö. Ilmavuodot voivat aiheuttaa merkittävää lämpöhävikkiä talvella ja ylimääräistä lämmitystarvetta. Kun tiiviysmittaus paljastaa ja korjaa ilmavuodot, lämpö ei enää karkaa rakennuksesta. Tämä vähentää lämmityskustannuksia ja tekee omakotitalon energiatehokkaammaksi.

Tiiviysmittaus voi myös parantaa sisäilman laatua. Ilmavuodot voivat tuoda sisään epäpuhtauksia ja kosteutta, mikä voi johtaa home- ja kosteusongelmiin. Ilmatiiviimpi koti varmistaa, että sisäilma pysyy puhtaana ja terveellisenä.

Ilmavuodot voivat aiheuttaa vetoa ja epätasaista lämpötilaa huoneissa. Kun rakennus on ilmatiiviimpi, veto vähenee ja lämpötila pysyy tasaisempana, mikä tekee asumisesta mukavampaa.

Energiansäästö ei ainoastaan hyödytä omakotitaloasukkaita taloudellisesti, vaan se myös vähentää energiankulutusta ja siten ympäristövaikutuksia. Ilmavuotojen vähentäminen vähentää hiilijalanjälkeä.

Ilmatiivis rakennus voi olla houkuttelevampi potentiaalisille ostajille tai vuokralaisille. Siksi tiiviysmittaus ja ilmatiiviyskorjaukset voivat nostaa kiinteistön arvoa.

Kun mahdolliset ilmavuodot havaitaan ja korjataan ajoissa, vähenee myös tarve korjata kosteus- tai homevaurioita. Pitkällä aikavälillä tämä voi säästää merkittävästi kustannuksia ja vaivaa. Vähemmän vedontunnetta ja tasaisempi lämpötila voivat myös parantaa unenlaatua ja nukkumismukavuutta.

Tiiviysmittaus ja lämpökameratutkimus ovat sisäilman ja energiatehokkuuden kannalta hyödyllisiä tutkimuksia!

Lämpökameratutkimus

Omakotitalon lämpökamerakuvaus on tehokas ja hyödyllinen menetelmä, joka tarjoaa monia etuja talon omistajille. Tämä tekniikka perustuu infrapunasäteilyn mittaamiseen, ja se mahdollistaa näkymättömän lämpöenergian visualisoinnin. Alla käsitellään, mitä hyötyä on omakotitalon lämpökamerakuvauksesta.

Energiavuotojen paikantaminen:

Yksi suurimmista hyödyistä omakotitalon lämpökamerakuvauksessa on sen kyky paikantaa energiavuodot. Kuvissa näkyvät kohdat, joista lämpöä karkaa, kuten huonosti eristetyt alueet, vuotavat ikkunat, ovet ja katot. Tämä tieto auttaa omistajaa tunnistamaan potentiaaliset kohdat, joissa energiahävikki tapahtuu, ja tekemään tarvittavat korjaukset. Se voi säästää huomattavasti lämmitys- ja jäähdytyskustannuksia pitkällä aikavälillä.

Rakenteellisten ongelmien havaitseminen:

Lämpökamerakuvauksen avulla voi havaita myös rakenteelliset ongelmat, kuten kosteusvauriot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja talon rakenteille. Kosteusvauriot voivat johtaa home- ja mikrobivaurioihin sekä heikentää rakennuksen rakennetta. Ajoissa havaittuna ne voidaan korjata ennen kuin ne pahenevat ja vaativat kalliita korjauksia.

Lämmitysjärjestelmän tehokkuuden tarkastelu:

Lämpökamerakuvauksen avulla voi myös tarkastella lämmitysjärjestelmän tehokkuutta. Tämä on erityisen hyödyllistä talvella, kun lämmitys on kovassa käytössä. Kuvista voidaan nähdä, kuinka tasaisesti lämpö jakautuu talon eri tiloihin ja havaita mahdolliset lämpöhävikit lämmitysjärjestelmässä.

 

Ilmanvuotojen tunnistaminen:

Lämpökamerakuvauksen avulla voidaan paikallistaa ilmanvuotoja, kuten vuotavat ikkunat ja ovet, jotka voivat aiheuttaa vetoa ja epätasaista lämpötilaa talossa. Ilmanvuodot voidaan korjata tiivistämällä kyseiset kohdat, mikä parantaa asumismukavuutta ja vähentää energiankulutusta.

Sähköjärjestelmien turvallisuuden arviointi:

Lämpökamerakuvauksella voidaan myös arvioida sähköjärjestelmien turvallisuutta. Se voi havaita ylikuumenneet liitokset, jotka voivat olla palovaaran aiheuttajia. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon sähköpalon riskit.

Ennakoiva huolto:

Lämpökamerakuvauksella omistajat voivat suorittaa ennakoivaa huoltoa talossa. Sen avulla voidaan havaita mahdolliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vaurioita.