KUNTOTUTKIMUS

Kuntotutkimus on kuntoarviota ja -tarkastusta laajempi selvitys kiinteistön tai sen osan kunnosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto ja rakenteissa olevat piilevät vauriot ja muut korjaussuunnitteluun vaikuttavat tekijät, joita ei silmämääräisellä tarkastuksella voida muuten saada selville.

Monta menetelmää

Kuntotutkimusmenetelmiä on useita. Rakenneavaukset, näytteenotot ja haitta-aineselvitykset ovat yleisimpiä kunnon selvitysmenetelmiä.

Kohdennettu rajattuun osaan

Kuntotutkimus kohdistuu usein tiettyihin rakenteisiin tai rakennuksen rajattuun osaan. Kohdennetut kuntotutkimukset ovat tärkeitä, jotta löydetään vaurioiden todelliset syyt.

Korjaustapa selville

Kuntotutkimuksissa selvitetään vaurioiden syiden lisäksi myös niiden korjaustavat sekä oikea ajankohta korjauksille ja korjauksien laajuus.

Kuntotutkimus on laaja selvitystyö

Kuntoarvion tai kuntotarkastuksen perusteella voidaan määritellä lisätutkimuksia, jos tarkastuksella ei ole mahdollista saada riittävää tietoa rakennuksen tai sen osan kunnosta. Kuntotutkimus kohdistuukin usein tiettyihin rakenteisiin tai rakennuksen rajattuun osaan. Se voidaan tehdä esimerkiksi putkistolle, sähköjärjestelmälle, ilmanvaihtojärjestelmälle, sisäilmalle tai vesikatolle.

Kuntotutkimuksen tekeminen on ajankohtaista usein silloin, kun varsinaisten korjaussuunnitelmien laadinta alkaa. Kuntotutkimuksella löydetään mahdollisten vaurioiden todelliset syyt, joiden perusteella korjaustavat ja niiden kiireellisyys on mahdollista selvittää ja kustannukset arvioida. Kuntotutkimus sisältää esimerkiksi tarkempia mittauksia ja mahdollisesti laboratoriotutkimuksia.

 

”Kartoituksen tekijä oli asiallinen ja ammattitaitoinen.”

Kuntotutkimus

Kuntotutkimukset:

  • Sähköjärjestelmien lämpökuvaus ja kuntotutkimukset
  • Salaojien kuntotutkimus
  • Ilmatiiviysmittaus
  • Haitta-ainekartoitus esimerkiksi asbesti
  • Ilmamäärämittaus ja ilmanvaihtohormien tutkimukset

Kuntotutkimukseen kuulumattomat toimenpiteet

Kuntotutkimus ei koske rakennuksesta erillään olevia tiloja, ellei siitä tilauksen yhteydessä erikseen sovita (mm. piharakennukset ja asunnoista erillään olevat varasto- ja saunatilat, autotallit tai katokset, tekniset tilat, yleiset tilat).