KREOSOOTTISELVITYS

Mikäli rakennuksessa epäillään tai havaitaan olevan kreosoottia, rakennukseen on tehtävä haitta-ainekartoitus siihen valtuutetulla asiantuntijalla, joka ottaa materiaalinäytteet ja selvittää kreosootin määrän ja pitoisuudet. Mikäli arvot ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon, materiaali on hävitettävä vaarallisena jätteenä ja purkutyöt teetätettävä siihen luvan saaneella urakoitsijalla.

Myrkyllinen aine

Kreosootti on kivihiilitervan tisle, joka on tehokas mutta myrkyllinen puunsuoja-aine. Kreosootilla on kyllästetty aikoinaan ratapölkkyjä, mutta myös talonrakenteita 1900-luvun alusta 1940-luvulle saakka ja joissakin erityistapauksissa ehkä hieman myöhemminkin.

Vedeneriste

Kivihiilipikeä käytettiin kosteuden- ja vedeneristeenä kellarikerrosten lattiarakenteissa ja muuratuissa rakenteissa. Lattiarakenteissa tumma kivimäinen vedeneristekerros (valuasfaltti) voi olla useita senttimetrejä paksu.

Haita-ainekartoitus

Materiaalinäytteet otetaan aina mikrobivaurioituneesta tai sellaiseksi epäillystä rakennusmateriaalista. Voimme ottaa niitä useita samasta vauriosta selvittääksemme vaurioalueen laajuuden.

Terveydelle haitallista

Kreosoottia sisältävissä tuotteissa on pistävä ratapölkkymäinen haju, joka säilyy hyvin kauan. Kreosoottia sisältäviä rakenteita purettaessa vapautuu höyrymäisiä ja hiukkasmaisia aineita, jotka ovat syöpää aiheuttavia (PAH-yhdisteet). Niitä ei enää löydy kovinkaan usein, mutta kun niiden olemassaoloa epäillään on tärkeätä selvittää asia tarkoin ennen korjaustyötä.

Vuoden 1996 jälkeen kreosoottikyllästettyjä ratapölkkyjä ei ole saanut käyttää pihapiirissä tai virkistysalueilla. Niitä ei myöskään saa luovuttaa yksityisille kuluttajille.

Tässä yhteydessä on syytä mainita myös kyllästetty puutavara (painekyllästys). 1950-luvun alusta saakka Suomessa kyllästykseen käytettiin suolakyllästeitä kuten kromia, arseenia ja kuparia (CCA) sisältäviä kyllästysaineita ja sitä ennen muun muassa Wolman-suolaa. Nämä aineet ovat syöpää aiheuttavia ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, joten niillä kyllästetyn puutavaran käyttö on rajoitettua. Nykyään kuluttajille myytävä puu ei saa sisältää kromia tai arseenia (CCA-kyllästeiden käyttö kiellettiin vuonna 2007) .

Arseenipitoisten CCA-kyllästettyjen, vanhojen sähköpylväiden luovutus kuluttajille on ollut kiellettyä vuodesta 2004 lähtien.

Varaa kreosoottiselvitys

Hinnastostamme löydät kreosoottiselvityksen hintatiedot.