KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastus tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Suomessa kuntotarkastustoimintaa ohjaa yksi ohje: Asuntokaupan Kuntotarkastuksen yhteinen toimintamalli.

Ohjeen mukaisesti

Selvitämme asuntokauppatilanteessa kiinteistön kunnon ympäristöministeriön johdolla laadittujen ohjekorttien KH 90-00394 ja LVI 01-10414 mukaisesti. Näin vältytään jälkikäteen kiinteistön kuntoon liittyvistä erimielisyyksistä ostajan ja myyjän välillä.

Rakenneavaukset

Hintaamme sisältyy 1-3 rakenneavausta, joiden avulla selviää tarkemmin mm. riskirakenteiden kunto. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että riskirakenteet tutkitaan jo kuntotarkastuksen yhteydessä riittävän kattavasti.

Selkeä raportti nopeasti

Valokuvallinen tarkastusraporttimme antaa selkeän kuvan kohteen kunnosta, korjaustarpeista sekä eri ikäluokan rakennuksiin liittyvistä riskeistä ja ominaisuuksista. Toimitamme raportin jo 1-2 päivän kuluttua tarkastuksesta.

Talotasku veloituksetta

Kuntotarkastuksen yhteydessä saat Talotasku-palvelun käyttöön veloituksetta. Palvelu sisältää mm. kiinteistön perustiedot, tarkastusraportin, pilvipalvelutilan kiinteistön piirustuksien tallentamista ja säilytystä varten. Tulevaisuudessa myös sähköisen kiinteistön huoltokirjan.

Vinkkejä ja suosituksia

Kuntotarkastuksen tai ostajanpalvelun yhteydessä kuntotarkastajamme antaa vinkkejä kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon sekä toimenpidesuosituksia.

Ajankohta

Suosittelemme tilaamaan kuntotarkastuksen heti kohteen myyntiä suunniteltaessa. Silloin on heti myynnin alkaessa tieto kohteen todellisesta kunnosta, mahdollisista merkittävistä vioista tai korjaustarpeista.

Asunnon ostajan palvelu

Teemme kuntotarkastuksesta raportin, joka palvelee myyjän lisäksi ostajaa mahdollisimman hyvin.  Konkretisoimme tarkastuksen aikana nousseet keskeiset asiat kuvin ja videoin. Liitämme keskeisiin havantoihin aina toimenpidesuositukset ja mahdolliset lisätutkimustarpeet.

Kuvallinen ja hyvin havainnollinen raporttimme antaa hyvän kuvan ostajalle kiinteistön kunnosta, mutta jos jokin asia jää askarruttamaan, niin meiltä on mahdollista tilata noin tunnin mittainen ostajankierros kohteessa.

Tutustu ohjeisiin

Tilaajan ohje

Asuntokaupan yhteydessä tehtävä kuntotarkastus tilaajan näkökulmasta.

Valmistautumisohje

Valmistautumalla hyvin saat parhaan hyödyn ja turvan asuntokauppaan.

Kuntotarkastusraportti

Malliraportti antaa sinulle käsityksen siitä, mitä kuntotarkastukseen sisältyy.

Tutustu rahoitusvaihtoehtoihin:

Hae rahoitusta »

Kuntotarkastuksen tavoite ja laajuus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen

 • rakennusteknisestä kunnosta
 • korjaustarpeista
 • vaurioriskeistä
 • käyttöturvallisuusriskeistä
 • terveysriskeistä
 • toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastus on tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista tarkastushetkellä. Se perustuu kuntotarkastajan asiantuntemukseen, kuntotarkastajan kohteesta tekemiin havaintoihin sekä kiinteistön käyttäjän haastatteluista ja asiakirjoista saatuihin tietoihin.

Kuntotarkastus koskee vain tilannetta tarkastusajankohtana. Tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

Kuntotarkastus tehdään pääosin pintapuolisesti aistienvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin ohjekortin LVI 01-10414, KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä -suoritusohjeen mukaan.

Vaurioiden syihin otetaan kantaa vain syy-yhteyden ollessa yksiselitteinen ja selvästi osoitettavissa, muussa tapauksessa tulee suositella lisäselvityksiä tai -tutkimuksia. Niiden tarve perusteluineen esitetään.

Rakennustekniikka

Seuraavien osa-alueiden tarkastelu tehdään aina ongelmakohtien tai vaurioriskien kartoittamiseksi:

 • rakennuksen vierusta ja salaoja- ja sadevesijärjestelmät
 • perustukset ja alapohjarakenteet
 • ulkoseinät, julkisivut ja muut kantavat seinärakenteet
 • väliseinät ja välipohjat
 • ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet
 • katokset, parvekkeet, terassit yms. rakennukseen liittyvät julkisivun rakenneosat
 • yläpohja, ullakko ja vesikatto
 • märkätilat ja kosteat tilat
 • muut sisätilat
 • muut tilat.

Talotekniikka

Taloteknisiä järjestelmiä ja -laitteita (lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto, sähköistys) arvioidaan vain näkyviltä osin sekä iän ja haastattelujen perusteella.

Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden toiminnan tai toimintakunnon testaaminen tai koestaminen ei kuulu tarkastukseen. Tarvittaessa on teetettävä erillinen LVI-, sähkö- tai automaatiotekninen tarkastus.

Riskihavainnot

Riskihavainnon merkityksen selvittämiseksi tehdään pienimuotoisia, rakenteisiin kohdistuvia ja yleensä kuntotutkimuksen luonteisia toimenpiteitä kuten

 • rakenteen kunnon ja kosteustilanteen tarkastaminen tekemällä vähintään yksi aukko rasiaporalla (noin 110 mm) betonilaatan yläpuolella olevaan puurunkoiseen lattiaan, levyrakenteiseen väliseinään ja sisäpuolelta koolattuun ja verhoiltuun kellarin seinään.
 • Suhteellinen kosteus ja lämpötila mitataan porareiän kautta rakenteissa, joissa kosteustilannetta ei voi selvittää rakenteen pinnalta eikä voida tehdä rasiapora-avausta. Näitä ovat betoni- ja kiviainesrakenteet ja ko. rakenteiden taustalla tai välissä olevat eriste- tai ilmatilat. Tarkastaja määrittelee kosteusmittausreikien määrän siten, että kohteen riskin kannalta oleellisimpien rakenneosien kosteus saadaan mitattua vähintään yhdestä mittausreiästä rakenneosaa kohden.
 • Puurakenteissa puun koestaminen piikillä ja puun kosteuden mittaaminen.
 • Jalka- tai peitelistan irrottaminen, jotta voidaan tarkastella takana olevan rakenteen pintaa tai kosteustilannetta. Listat irrotetaan vain epäilyksen kannalta oleellisimmilta kohdilta.
 • Tuuletussäleikköjen, peitelevyjen tms. avaaminen rakenteen tarkastamiseksi (esimerkiksi ryömintätilojen, ullakkotilojen tms. tuuletussäleiköt).

Tarkastajan velvollisuus on huolehtia, ettei reikien tekeminen aiheuta tarpeetonta vahinkoa rakenteelle (erityisesti märkätiloissa);

 • Irrotetut listat kiinnitetään ja avatut tuuletussäleiköt, peitelevyt tms. suljetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Porareiät ja rasiaporareikien aukot tiivistetään. Yleensä avaamisesta aiheutuu vähäisiä vaurioita ja jälkiä.

Tarkastajalla ei ole velvollisuutta korjata rakenneosia, jos niihin syntyy vaurioita irrotettaessa tai takaisin kiinnittäessä.

Toimenpiteet tehdään aina kohteen omistajan luvalla. (osakehuoneistoissa osakkeen omistajalta ja taloyhtiöltä).

Edellä kuvattua suuremmasta kuntotutkimustoimenpiteestä teemme aina erillisen kirjallisen sopimuksen.

Riskirakenteet

Kohteelle tyypilliset riskirakenteet pyritään tunnistamaan haastattelujen, asiakirjojen, piirustusten ym. materiaalin ja sen kokemuksen perusteella, jota on käytettävissä ko. kohteen rakentamisajankohdan rakenneratkaisuista. Näitä on kuvattu rakenneosittain suoritusohjeessa, LVI 01-10414, KH 90-00394.

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje.

Omakotitalot

Rakennus tarkastetaan sekä ulko- että sisäpuolelta. Rakenteet ja näkyvät pinnat tarkastetaan kaikista kulkuaukollisista tiloista, joihin on esteetön pääsy.

Osakehuoneistot

Huoneiston ulkopuolinen tarkastus rajautuu tarkastettavan huoneiston kohdalla oleviin rakenteisiin. Muita huoneistoja tai rakenteita ei tarkasteta.

Kerrostalohuoneistoissa tarkastetaan vain huoneiston sisäpuoli.

Tutustumme aina aiemmin tehtyihin kuntoarvioihin tai vastaaviin muihin tutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin mahdollisuuksien mukaan ennen kuntotarkastusta. Kuntoarvioon tutustuessamme kiinnitämme huomiota tarkastettavana olevaan kohteeseen vaikuttaviin asioihin. Nämä kirjaamme kuntotarkastusraporttiin.

 

Kuntotarkastukseen kuulumattomat toimenpiteet

Tarkastuksessa ei arvioida kiinteästi asennettuja kalusteita, irtokalusteita/irtaimistoa, väliovia, kodinkoneita, keskuspölynimurijärjestelmää eikä mitään vastaavantyyppistä asiaa kuten kalusteet, varusteet, laitteet ja pintamateriaalit, minkä ostajan voi itse olettaa havaitsevan riittävän huolellisessa ennakkotarkastuksessa siten, kun asia on asunto-osakekaupan osalta asuntokauppalaissa 843/1994 (KH OM-10438) ja kiinteistökaupan osalta maakaaressa 540/1995 (KH OM-10255) ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden osalta määritelty.

Kuntotarkastus ei koske rakennuksesta erillään olevia tiloja, ellei siitä tilauksen yhteydessä erikseen sovita (mm. piharakennukset ja asunnoista erillään olevat varasto- ja saunatilat, autotallit tai katokset, tekniset tilat, yleiset tilat).