Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja voimassa olevan
tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste.
(Seloste päivitetty 19.9.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Talokatsastus Oy (jäljempänä ”Talokatsastus”)
Y-tunnus: 2885132-5
Turkhaudantie 5, 00700 Helsinki
www.talokatsastus.fi, [email protected], 010 337 3488

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
Pekka Vaittinen
Puh. 010 337 3488
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Talokatsastus Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen.

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriä käytetään lisäksi laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä sovelletaan Talokatsastus Oy:n eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa. Talokatsastus Oy käyttää toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssä Netvisor-ohjelmistoa, jonka tietokantoihin henkilötiedot ovat teknisesti tallennettu.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Talokatsastus Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun asiakas käyttää Talokatsastus Oy:n omistamia verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita, rekisteröityy palveluiden käyttäjäksi,
päivittää profiiliaan tai käyttää palveluita. Tietoja kerätään myös käyttäjän lähettäessä yhteydenoton verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Talokatsastus Oy:n verkkosivustoilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Yhteydenotto-lomakkeilla lähetetyt yhteydenottolomakkeen henkilötietokohdat
ovat suojattuja. Suosittelemmekin yhteydenottojen tapahtuvan yhteydenottolomakkeella sähköpostin sijaan.

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, markkinointiluvat ja –
  kiellot, osapuolten välinen yhteydenpito)
 • Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt markkinointiviestit ja muut viestit)
 • Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset
 • Chatissa tehtyjen kyselyiden tiedot
 • Laskutustiedot

Lisäksi tilausjärjestelmiemme osalta voimme käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

 • Rekisteröitymistiedot ja -tunnukset
 • Tilaushistoria
 • Tilauksen tiedot

Tilausjärjestelmissä tai huoltokirjajärjestelmässä käyttäjällä on myös mahdollisuus syöttää muiden henkilöiden henkilötietoja esim. Huoltokirjan tai ajanvarauskalenterin täytön yhteydessä. Tällaisia
henkilötietoja voivat olla mm:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Yritys
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asema
 • Muu yksilöivä henkilötieto

Käyttäjä on itse vastuussa muiden henkilöiden henkilötietojen keräämisestä ja syöttämisestä. Tietoja säilytetään 10 vuotta.

6. Evästeet ja automaattiset tietojenkeruutyökalut

Evästeet

Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet (cookies) ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit koska tahansa muuttaa
käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että selain ei ota vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme
toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen palvelukokemuksen verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme
verkkosivujamme ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -versio, edellinen sivusto).

Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm. Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.

Google

Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics – analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu. Analytics – evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää Google Adwordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat peräisin. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän Talokatsastus Oy:n verkkosivustoilla tai palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme ja palveluidemme käyttö- ja asiointitiedot, tilausjärjestelmämme, asiakas- ja palautekyselyt sekä uutiskirjeiden lukutiedot. Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan myös asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista sekä asiakastapaamisista.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä yhteistyökumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Talokatsastus Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm. seuraavissa tapauksissa:

 • Yhteistyökumppanit liittyen asiakaskontaktissa ilmenneisiin tarpeisiin tai ongelmiin
 • Alihankkijat ja konseptisopimusyrittäjät, jotka suorittava palveluita Talokatsastus Oy:lle

Talokatsastus Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Talokatsastus Oy huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

Yhteistyökumppaneille, alihankkijoille sekä konseptisopimusyrittäjille jaetut tiedot säilytetään
maksimissaan 12kk, mutta kirjanpitolain edellyttämänä sopimuksiin kirjattavat henkilötiedot on säilytettävä 10 vuotta.

9. Rekisterin suojaus

Talokatsastus Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Talokatsastus Oy:n työntekijöillä ja konseptisopimusyrittäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoiin.

Kaikkia Talokatsastus Oy:n työntekijöitä, alihankkijoita ja konseptisopimusyrittäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Talokatsastus Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa.
Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko kirjeitse, sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.talokatsastus.fi.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme. Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

12. Muut tietosuojaan liittyvät asiat

Talokatsastus Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Talokatsastus Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.