Tiiviysmittaus ja lämpökameratutkimukset

Olemme erikoistuneet sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä niiden ratkaisemiseen. Tutkimme soveltuvilla menetelmillä sisäilman laatua ja autamme sisäilman laatuun liittyvien ongelmien ratkaisuissa.

Tiiviysmittaus

Tiiviysmittaus, tai rakennuksen ilmanpitävyyden testaus, on prosessi, jossa rakennuksen ilmavuoto mitataan. Tämä mittaus auttaa arvioimaan, kuinka paljon ilmaa vuotaa rakennuksen ulkovaipan läpi tai muiden rakenteiden, kuten ikkunoiden ja ovien, liitosten kautta. Tämä ilmavuoto voi aiheuttaa useita ongelmia, kuten lämpöhävikkiä, vedon tunnetta, kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia.

Ennen mittauksen aloittamista rakennus tiivistetään niin hyvin kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa, että ikkunat ja ovet suljetaan, ilmanvaihtojärjestelmä suljetaan, ja mahdolliset ilmavuodot tukitaan tilapäisesti.

Rakennuksen ulkovaipan yhteyteen asennetaan mittauslaitteita, kuten paineentasauslaite ja ilmavuodon mittauslaitteet.

 Ilmanpaine rakennuksen sisällä ja ulkona vaihtelee useita kertoja mittauksen aikana. Tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset ilmavuodot eri painetiloissa.

Mittaukset suoritetaan eri painetiloissa, ja mittauslaitteet rekisteröivät, kuinka paljon ilmaa vuotaa rakennuksen läpi.

Mittausten perusteella voidaan laskea rakennuksen ilmanpitävyysluku, joka kuvastaa, kuinka hyvin rakennus on tiivistetty. Tulosten perusteella voidaan myös havaita ja paikantaa mahdolliset ilmavuodot.

Yksi suurimmista eduista on energiansäästö. Ilmavuodot voivat aiheuttaa merkittävää lämpöhävikkiä talvella ja ylimääräistä lämmitystarvetta. Kun tiiviysmittaus paljastaa ja korjaa ilmavuodot, lämpö ei enää karkaa rakennuksesta. Tämä vähentää lämmityskustannuksia ja tekee omakotitalon energiatehokkaammaksi.

Tiiviysmittaus voi myös parantaa sisäilman laatua. Ilmavuodot voivat tuoda sisään epäpuhtauksia ja kosteutta, mikä voi johtaa home- ja kosteusongelmiin. Ilmatiiviimpi koti varmistaa, että sisäilma pysyy puhtaana ja terveellisenä.

Ilmavuodot voivat aiheuttaa vetoa ja epätasaista lämpötilaa huoneissa. Kun rakennus on ilmatiiviimpi, veto vähenee ja lämpötila pysyy tasaisempana, mikä tekee asumisesta mukavampaa.

Energiansäästö ei ainoastaan hyödytä omakotitaloasukkaita taloudellisesti, vaan se myös vähentää energiankulutusta ja siten ympäristövaikutuksia. Ilmavuotojen vähentäminen vähentää hiilijalanjälkeä.

Ilmatiivis rakennus voi olla houkuttelevampi potentiaalisille ostajille tai vuokralaisille. Siksi tiiviysmittaus ja ilmatiiviyskorjaukset voivat nostaa kiinteistön arvoa.

Kun mahdolliset ilmavuodot havaitaan ja korjataan ajoissa, vähenee myös tarve korjata kosteus- tai homevaurioita. Pitkällä aikavälillä tämä voi säästää merkittävästi kustannuksia ja vaivaa. Vähemmän vedontunnetta ja tasaisempi lämpötila voivat myös parantaa unenlaatua ja nukkumismukavuutta.

Hyvä sisäilma on hajutonta, eikä siinä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia.

Lämpökameratutkimus

Lämpökamerakuvauksen avulla voidaan arvioida, kuinka lämpö siirtyy rakenteiden läpi ja miten suunnitelmat vaikuttavat rakennuksen lämpökuormitukseen.